เอกสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 96 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 96 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 24 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 95 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 95 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 6 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 94 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 94 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 9 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 93 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 93 ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 17 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 92 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 92 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 19 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 91 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 91 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 18 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 90 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 90 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 14 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 89 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 89 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 23 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เรื่อง เสนอราคาประมูลร้านค้าวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ประจำปีการศึกษา 25... ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เรื่อง เสนอราคาประมูลร้านค้าวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 28 ครั้ง]
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษ)[อ่าน : 280 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ[อ่าน : 412 ครั้ง]
 • ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) ขั้นตอนการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) [อ่าน : 97 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาว์โหลดเอกสาร
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[อ่าน : 79 ครั้ง]
 • คู่มือการใช้งาน ศธ 02 (ฉบับปรับรุง) คู่มือการใช้งาน ศธ 02 (ฉบับปรับรุง)[อ่าน : 76 ครั้ง]
 • คู่มือการใช้งาน ศธ 02 สำหรับ นักเรียน นักศึกษา คู่มือการใช้งาน ศธ 02 สำหรับ นักเรียน นักศึกษา[อ่าน : 122 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ประจำปีการศึกษา 2563 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 4 ครั้ง]
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2563 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ประจำปีการศึกษา 2562 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 22 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
งานพัสดุ
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ครุภัณฑ์ยานพาห... ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด ๑1 ที่นั่ง (ดีเซล) วงเงินงบประมาณ 1,752,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสอง...[อ่าน : 108 ครั้ง]
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องปฏิบัติการ บัญชี วงเงินงบประมาณ 840,0000 บาท จำนวน 1 ชุด[อ่าน : 89 ครั้ง]
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดปฏิบัติการน... ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์พร้อมระบบควบคุมแบบ OPEN CORE [อ่าน : 208 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เผยแพร่ผลงานงานวิชาการ
 • รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 32 ครั้ง]
 • อุปกรณ์ให้น้ำแบบรักษ์โลก การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯดีเด่น รางวัล รองชนะเลิศระดับประเทศ[อ่าน : 118 ครั้ง]
 • การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องประเภทของระบบเครื่อข่าย การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องประเภทของระบบเครื่อข่าย โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5[อ่าน : 96 ครั้ง]
 • เครื่องมื่อพิเศษแท่นอัดไฮดรอลิค Hydraulic presses[อ่าน : 142 ครั้ง]
 • เครื่องเด็ดก้านพริก Strippers stem pepper[อ่าน : 91 ครั้ง]
 • เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก Machine the small rice milling[อ่าน : 76 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการศึกษา
MIS

เข้าสู่ระบบที่นี่ [อ่าน : 2493 ครั้ง]

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้...

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่าย วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน [อ่าน : 209 ครั้ง]

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่...

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ [อ่าน : 3871 ครั้ง]

e-Learning

e-Learning [อ่าน : 494 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม