เอกสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 42 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 2 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 10 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 40 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 5 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 6 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 7 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 37 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 6 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 36 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 36 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 6 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 8 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง[อ่าน : 76 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ[อ่าน : 184 ครั้ง]
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษ) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษ)[อ่าน : 109 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ 6 อัตรา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ 6 อัตรา[อ่าน : 1361 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาว์โหลดเอกสาร
 • คู่มือการใช้งาน ศธ 02 (ฉบับปรับรุง) คู่มือการใช้งาน ศธ 02 (ฉบับปรับรุง)[อ่าน : 31 ครั้ง]
 • คู่มือการใช้งาน ศธ 02 สำหรับ นักเรียน นักศึกษา คู่มือการใช้งาน ศธ 02 สำหรับ นักเรียน นักศึกษา[อ่าน : 39 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2562 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 6 ครั้ง]
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 8 ครั้ง]
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2562 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 14 ครั้ง]
 • ข้อมูลงบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 http://www.nonghan.ac.th/files/1545108180_d553d4da9bb3e7c65b54ed9c5325460d.pdf[อ่าน : 67 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
งานพัสดุ
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ครุภัณฑ์ยานพาห... ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด ๑1 ที่นั่ง (ดีเซล) วงเงินงบประมาณ 1,752,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสอง...[อ่าน : 74 ครั้ง]
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องปฏิบัติการ บัญชี วงเงินงบประมาณ 840,0000 บาท จำนวน 1 ชุด[อ่าน : 61 ครั้ง]
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดปฏิบัติการน... ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์พร้อมระบบควบคุมแบบ OPEN CORE [อ่าน : 150 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เผยแพร่ผลงานงานวิชาการ
 • อุปกรณ์ให้น้ำแบบรักษ์โลก การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯดีเด่น รางวัล รองชนะเลิศระดับประเทศ[อ่าน : 69 ครั้ง]
 • การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องประเภทของระบบเครื่อข่าย การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องประเภทของระบบเครื่อข่าย โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5[อ่าน : 58 ครั้ง]
 • เครื่องมื่อพิเศษแท่นอัดไฮดรอลิค Hydraulic presses[อ่าน : 95 ครั้ง]
 • เครื่องเด็ดก้านพริก Strippers stem pepper[อ่าน : 46 ครั้ง]
 • เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก Machine the small rice milling[อ่าน : 34 ครั้ง]
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 56 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการศึกษา
MIS

เข้าสู่ระบบที่นี่ [อ่าน : 1662 ครั้ง]

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้...

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่าย วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน [อ่าน : 157 ครั้ง]

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่...

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ [อ่าน : 2092 ครั้ง]

e-Learning

e-Learning [อ่าน : 400 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม