เอกสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 80 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 80 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 9 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 79 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 79 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 12 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 78 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 78 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 11 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 77 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 77 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 8 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 76 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 76 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 3 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 75 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 75 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 3 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 74 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 74 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 6 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 73 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 73 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 10 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เรื่องการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เรื่องการเปิดเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 11 ครั้ง]
 • ประกาศเรื่องการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศเรื่องการสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 13 ครั้ง]
 • ผลการพิจารณานักเรียน นักศึกษาโควตา ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว... ผลการพิจารณานักเรียน นักศึกษาโควตา ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 611 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ [อ่าน : 496 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาว์โหลดเอกสาร
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[อ่าน : 42 ครั้ง]
 • คู่มือการใช้งาน ศธ 02 (ฉบับปรับรุง) คู่มือการใช้งาน ศธ 02 (ฉบับปรับรุง)[อ่าน : 58 ครั้ง]
 • คู่มือการใช้งาน ศธ 02 สำหรับ นักเรียน นักศึกษา คู่มือการใช้งาน ศธ 02 สำหรับ นักเรียน นักศึกษา[อ่าน : 85 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2562 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 21 ครั้ง]
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 22 ครั้ง]
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2562 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 29 ครั้ง]
 • ข้อมูลงบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 http://www.nonghan.ac.th/files/1545108180_d553d4da9bb3e7c65b54ed9c5325460d.pdf[อ่าน : 86 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
งานพัสดุ
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ครุภัณฑ์ยานพาห... ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด ๑1 ที่นั่ง (ดีเซล) วงเงินงบประมาณ 1,752,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสอง...[อ่าน : 87 ครั้ง]
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องปฏิบัติการ บัญชี วงเงินงบประมาณ 840,0000 บาท จำนวน 1 ชุด[อ่าน : 79 ครั้ง]
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดปฏิบัติการน... ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์พร้อมระบบควบคุมแบบ OPEN CORE [อ่าน : 179 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เผยแพร่ผลงานงานวิชาการ
 • รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รายชื่อวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 4 ครั้ง]
 • อุปกรณ์ให้น้ำแบบรักษ์โลก การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯดีเด่น รางวัล รองชนะเลิศระดับประเทศ[อ่าน : 95 ครั้ง]
 • การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องประเภทของระบบเครื่อข่าย การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องประเภทของระบบเครื่อข่าย โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5[อ่าน : 78 ครั้ง]
 • เครื่องมื่อพิเศษแท่นอัดไฮดรอลิค Hydraulic presses[อ่าน : 114 ครั้ง]
 • เครื่องเด็ดก้านพริก Strippers stem pepper[อ่าน : 72 ครั้ง]
 • เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก Machine the small rice milling[อ่าน : 48 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการศึกษา
MIS

เข้าสู่ระบบที่นี่ [อ่าน : 2327 ครั้ง]

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้...

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่าย วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน [อ่าน : 188 ครั้ง]

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่...

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ [อ่าน : 3193 ครั้ง]

e-Learning

e-Learning [อ่าน : 459 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม