เอกสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 5 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 10 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 3 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 30 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 4 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 6 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 29 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 11 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 26 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 26 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 6 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ 6 อัตรา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ 6 อัตรา[อ่าน : 405 ครั้ง]
 • กำหนดการเปิด ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 กำหนดการเปิด ปิดภาคเรียน และการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน[อ่าน : 69 ครั้ง]
 • ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองหาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เจ้าหน้าที่) 3 อัตรา[อ่าน : 162 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาว์โหลดเอกสาร
 • คู่มือการใช้งาน ศธ 02 (ฉบับปรับรุง) คู่มือการใช้งาน ศธ 02 (ฉบับปรับรุง)[อ่าน : 6 ครั้ง]
 • คู่มือการใช้งาน ศธ 02 สำหรับ นักเรียน นักศึกษา คู่มือการใช้งาน ศธ 02 สำหรับ นักเรียน นักศึกษา[อ่าน : 16 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2562 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 13 ครั้ง]
 • ข้อมูลงบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 http://www.nonghan.ac.th/files/1545108180_d553d4da9bb3e7c65b54ed9c5325460d.pdf[อ่าน : 65 ครั้ง]
 • ข้อมูลงบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561 ข้อมูลงบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2561[อ่าน : 74 ครั้ง]
 • ข้อมูลงบทดลองและรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 -กรกฏาคม 2561 ข้อมูลงบทดลองและรายละเอียดงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 -กรกฏาคม 2561[อ่าน : 47 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
งานพัสดุ
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ครุภัณฑ์ยานพาห... ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด ๑1 ที่นั่ง (ดีเซล) วงเงินงบประมาณ 1,752,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสอง...[อ่าน : 70 ครั้ง]
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องปฏิบัติการ บัญชี วงเงินงบประมาณ 840,0000 บาท จำนวน 1 ชุด[อ่าน : 60 ครั้ง]
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดปฏิบัติการน... ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์พร้อมระบบควบคุมแบบ OPEN CORE [อ่าน : 148 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เผยแพร่ผลงานงานวิชาการ
 • อุปกรณ์ให้น้ำแบบรักษ์โลก การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯดีเด่น รางวัล รองชนะเลิศระดับประเทศ[อ่าน : 62 ครั้ง]
 • การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องประเภทของระบบเครื่อข่าย การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องประเภทของระบบเครื่อข่าย โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5[อ่าน : 54 ครั้ง]
 • เครื่องมื่อพิเศษแท่นอัดไฮดรอลิค Hydraulic presses[อ่าน : 93 ครั้ง]
 • เครื่องเด็ดก้านพริก Strippers stem pepper[อ่าน : 40 ครั้ง]
 • เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก Machine the small rice milling[อ่าน : 33 ครั้ง]
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 53 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการศึกษา
MIS

เข้าสู่ระบบที่นี่ [อ่าน : 1462 ครั้ง]

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้...

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่าย วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน [อ่าน : 149 ครั้ง]

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่...

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ [อ่าน : 1611 ครั้ง]

e-Learning

e-Learning [อ่าน : 387 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม