เอกสารประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 64 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 7 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 63 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 8 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 62 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 17 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 61 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 12 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 60 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 60 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 9 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 59 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 59 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 8 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 58 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 58 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 15 ครั้ง]

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57 ป...

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 57 ประจำปีการศึกษา 2562 [อ่าน : 13 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ
 • ผลการพิจารณานักเรียน นักศึกษาโควตา ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปว... ผลการพิจารณานักเรียน นักศึกษาโควตา ระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563[อ่าน : 435 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ [อ่าน : 428 ครั้ง]
 • ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษ ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพิเศษ[อ่าน : 82 ครั้ง]
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง[อ่าน : 360 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ดาว์โหลดเอกสาร
 • แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563[อ่าน : 35 ครั้ง]
 • คู่มือการใช้งาน ศธ 02 (ฉบับปรับรุง) คู่มือการใช้งาน ศธ 02 (ฉบับปรับรุง)[อ่าน : 50 ครั้ง]
 • คู่มือการใช้งาน ศธ 02 สำหรับ นักเรียน นักศึกษา คู่มือการใช้งาน ศธ 02 สำหรับ นักเรียน นักศึกษา[อ่าน : 73 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เผยแพร่งบทดลองประจำเดือน
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2562 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 18 ครั้ง]
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2562 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 19 ครั้ง]
 • ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2562 ขออนุญาตเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ประจำปีการศึกษา 2562[อ่าน : 25 ครั้ง]
 • ข้อมูลงบทดลองและรายละเอียดงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 http://www.nonghan.ac.th/files/1545108180_d553d4da9bb3e7c65b54ed9c5325460d.pdf[อ่าน : 85 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
งานพัสดุ
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ครุภัณฑ์ยานพาห... ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่งรถยนต์โดยสารขนาด ๑1 ที่นั่ง (ดีเซล) วงเงินงบประมาณ 1,752,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสอง...[อ่าน : 83 ครั้ง]
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ห้องปฏิบัติการ บัญชี วงเงินงบประมาณ 840,0000 บาท จำนวน 1 ชุด[อ่าน : 73 ครั้ง]
 • ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดปฏิบัติการน... ประกาศเชิญชวนประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 ชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์พร้อมระบบควบคุมแบบ OPEN CORE [อ่าน : 176 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เผยแพร่ผลงานงานวิชาการ
 • อุปกรณ์ให้น้ำแบบรักษ์โลก การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในโครงการชีววิถีฯดีเด่น รางวัล รองชนะเลิศระดับประเทศ[อ่าน : 92 ครั้ง]
 • การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องประเภทของระบบเครื่อข่าย การสร้างบทเรียนบนเว็บ วิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องประเภทของระบบเครื่อข่าย โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS5[อ่าน : 70 ครั้ง]
 • เครื่องมื่อพิเศษแท่นอัดไฮดรอลิค Hydraulic presses[อ่าน : 108 ครั้ง]
 • เครื่องเด็ดก้านพริก Strippers stem pepper[อ่าน : 70 ครั้ง]
 • เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก Machine the small rice milling[อ่าน : 44 ครั้ง]
 • การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 63 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการศึกษา
MIS

เข้าสู่ระบบที่นี่ [อ่าน : 2211 ครั้ง]

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้...

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเครือข่าย วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน [อ่าน : 179 ครั้ง]

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่...

ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์ได้ที่นี่ [อ่าน : 3051 ครั้ง]

e-Learning

e-Learning [อ่าน : 449 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม